The Schmersal System Engineering Tool

You are here

Content

Nyhet: Schmersal System Engineering Tool

Ett enkelt verktyg för online-design av komplexa inkopplingar för olika installationssystem.

Det nya webbaserade designverktyget från Schmersal ger den elektriska designern ett enkelt verktyg för att utforma inkopplingar för säkerhetsbrytare på maskiner och system. Användaren kan välja mellan olika Schmersal-installationssystem - säkerhetsfältboxar, SD-gränssnitt och IO-parallellkoppling.

Användaren kan sedan helt enkelt dra och släppa valda installationssystem och önskade säkerhetsfunktioner, t.ex. låsbara brytare, säkerhetssensorer och kontrollpaneler, liksom de inkopplingar som används, för att montera en virtuell struktur.

Schmersal System Engineering Tool beräknar matningsspänningen till varje enhet enligt strömförbrukningen, trådlängden och tvärsnittet och utvärderar den enligt ett trafikljussystem. Om matningsspänningen understiger ett minimumvärde på 20,4 V, växlar displayen från grönt till gult och, om det är lägre än 19,5 V, till rött..

Verktyget anger då att en alternativ installationslösning ska väljas, t.ex. en passiv fältbox istället för seriekoppling med en Y-koppling på SD-gränssnittssystem, för att säkerställa färre spänningsfall på grund av större trådtvärsnitt. Hela konfigurationen visas i en topologivy som kan sparas och laddas. Dellistor kan också skapas, vilket innebär att användaren bara är ett klick från att verifiera den elektriska installationen av sin säkerhetslösning.

Context Column