Content

tec.nicum - Riskanalyser och stöd inom standarder för maskinsäkerhet.

Vårt utbud inom tjänster för maskinsäkerhet

  • Riskanalyser på befintliga maskiner
  • Riskanalyser och CE-märkning på nya maskiner
  • Stopptidsmätning för korrekt placering av ljusbommar, ljusridåer och scanners, samt behov av låsbar brytare 
  • Utbildningar i maskinsäkerhet
  • Tolkning av standarder
  • Kontroll av försäkran om överensstämmelse (CE-intyg)
  • Genomgång av levererad maskin för att säkerställa överensstämmelse med maskindirektivet
  • Kontroll av bruksanvisning
  • Sammanställning av bruksanvisning

Hör av er med era frågor gällande maskinsäkerhet, så utformar vi en lösning som passar er på bästa sätt. 
Kontaktuppgifter till våra experter inom maskinsäkerhet finner ni till höger.

 

 

Vad gäller för nya / gamla / ombyggda maskiner?

 

En ny maskin skall tillverkas och CE-märkas enligt "Maskindirektivet - 2006/42/EG" och gällande standarder.
När maskinen sedan har ställts på plats skall den även uppfylla "AFS 2006:4 - Användning av arbetsutrustning".

-Vi går igenom maskinen tillsammans med er, identifierar och bedömer risker, och säkerställer att er maskin uppfyller alla krav för en korrekt CE-märkning. Genom ett nära samarbete får ni en godkänd maskin.

 

En befintlig maskin behöver oftast inte CE-märkas på nytt men måste ändå uppfylla kraven enligt "AFS 2006:4 - Användning av arbetsutrustning".
-Vi hjälper er med riskanalyser och nödvändig dokumentation för att uppfylla rätt föreskrifter och direktiv.

 

En befintlig maskin som har blivit ombyggd kan däremot behöva CE-märkas på nytt.

Detta måste bedömas från fall till fall och ingår i våra tjänster.
-En bedömning görs av våra experter för att gå vidare med rätt behandling av maskinen för att uppfylla de lagar och regler som gäller.

---

Utbildningar
Vi har även utbildningar i maskinsäkerhet. Se vårt kursutbud i denna länk.

---

En säker och trygg arbetsplats är inspirerande för de anställda och en trygghet för de ansvariga!
Kontakta oss för att diskutera hur vi kan göra er anläggning säkrare.

Context Column