Different enclosures in accordance with EN 50047/41.
Actuator elements for a wide range of different applications.
Simple and flexible exchange of actuator elements.
Actuator elements can be rotated in increments of 45°.
Flexible modular component system - cost saving in terms of warehouse storage.
45° rotated connection terminals for fast assembly times.

You are here

Content

Vår nya postionsbrytare i serien PS

Många möjliga tillämpningar tack vare en modulär design

Schmersal-koncernen introducerar ett nytt sortiment av positionsbrytare. Användare av den nya produktfamiljen PS dra nytta av olika tillämpningar: Alla positionsbrytare finns som kompletta enheter och som modulära system. Positionsbrytare i kategori 1 enligt ISO 14119 övervakar rörliga delar i maskiner och system samt flyttbara eller roterbara skyddsutrustningar, och registrerar därmed olika positioner. Den nya serien PS används inom maskin- och maskinindustrin - inklusive automation och i en mängd andra säkerhetsapplikationer samt inom hissteknik. Med skyddsklasserna IP66 eller IP67 kan positionsbrytarna även användas under svåra förhållanden utan problem.


Mer flexibilitet med färre varianter

Seriens PS har en modulär design med samma komponenter i alla serier vilket minskar antal varianter markant. Kostnaderna för lagerhållning reduceras därmed och tillgängligheten ökar som följd. Alla positionsbrytare i serien PS116, PS2xx och PS3xx kan väljas som kompletta positionsbrytare eller inom ramen för modulsystemet som enbart ett brytarhus. Beroende på den speciella applikationen kan brytarhuset kombineras med ett brett spektrum av olika aktiveringsorgan. På detta sätt säkerställs största möjliga flexibilitet vid användning.

Samtidigt reduceras antal varianter av positionsbrytare. För att säkerställa att en justering av den fördefinierade aktiveringsfunktionen skall vara möjlig, kan alla aktiveringsorgan vridas i steg om 45 °. Tack vare anslutningsklämmorna med 45 ° intervall, förenklas montaget och ger därmed betydligt kortare monteringstider. Brytarhuset som är utrustat med upp till tre kontakter säkerställer en redundant brytarfunktion och aktivering av en signalkontakt.

 

Context Column