Content

Socialt ansvar

Schmersal-gruppens ledande tanke vid företagets utformning och gestaltningen av affärsförbindelser är att varje företag har ett socialt ansvar och skall följa etiska principer.

Därför har Schmersal-gruppen undertecknat "Code of Conduct" från ZVEI (centralt förbund för elektroteknik- och elektronikindustri e. V.). Detta betyder för Schmersal som undertecknande företag att vi tar ansvar genom att tänka över våra företagsbeslut och ageranden vad gäller ekonomi och teknologi men även ur social och miljömässig synpunkt och därmed genomför lämplig jämförelse av olika intressen. Dessutom bidrar vi inom ramen för våra möjligheter till välfärd och varaktig utveckling av det globala samhället på de produktionsplatser där vi är närvarande.

Schmersal ser sig inte bara som näringsföretag utan även som „Corporate Citizen“: Vi strävar efter att vara goda grannar och partner till kommunerna på alla produktionsplatser. Därför främjar vi lokala utbildningsinstitutioner som t.ex. Bergische Universität Wuppertal och sponsrar aktiviteter som t.ex. allmännyttiga, lokala initiativ och sportklubbar. I Indien stöder Schmersal, i samarbete med indisk-tyska handelskammaren IGCC,  ett långfristigt projekt för främjande av yrkesteknisk utbildning i bundeslandet Maharashtra.

Socialt ansvar för våra medarbetare är viktigt: En drivande kraft i vårt agerande är målet att permanent erbjuda bra och säkra arbetsplatser. I Brasilien vann Schmersal den internationella tävlingen ”Great Place to Work” för femte gången i rad. Grundläggande i denna tävling är kriterier som arbetsplatskultur, ledning, teamwork, förtroende och identifikation.

Context Column

Företagsintern förskola hos Schmersal

Ett tydligt tecken på detta ansvar är den företagsinterna förskolan som öppnades vid huvudkontoret i Wuppertal år 2008. Detta underlättar för medarbetarna att kombinera yrkesliv och familj. Och skolan har höga pedagogiska krav: Barn i förskoleåldern är speciellt mottagliga och vetgiriga, därför bör man ”lekande lätt” gynna denna lärprocess på ett målinriktat sätt.