Content

Hokuyo laserscanner

Säkerhetslaserscanners är närvaroavkännande enheter, även kända som aktiva opto-elektroniska säkerhetskomponenter som känner av diffusa reflektion (AOPDDR). De används för att säkert övervaka stationära eller mobila applikationer och används ofta i robotceller eller på autonoma mobila robotar (AMR) och automatiserade vägledda fordon och vagnar (AGV, AGC). Säkerhetslaserscanners är en av de mest effektiva teknikerna för närvaroavkänning eftersom de kan täcka ett större område, jämfört med andra lösningar. Säkerhetsövervakningsområdet omfattar i allmänhet en bred varningszon och en smalare skyddszon.

UAM-05LP är en kompakt och lätt säkerhetsscanner som kan monteras i trånga utrymmen. Den använder ett 2D LiDAR-system för att övervaka en 5 meters skyddszon, med upp till 20 meters varningsområde, och har ett 270° synfält. Den är utrustad med ett Ethernet-gränssnitt, så avståndsdata och värdet på signalstyrkan kan fångas in och skickas till styrsystem.

Särskilda fästen finns för bas- eller montering från baksidan, och ett skyddsfäste förhindrar skador från material som faller på scannerhuvudet.

UAM-05LP överensstämmer med standarderna: IEC61469-1/3 Typ 3; IEC61508 SIL2; ISO13849-1 PLd Kategori 3.

Som en av de minsta säkerhetsscanner på marknaden ger UAM-05LP en pålitlig lösning för att maximera säkerheten och förhindra potentiellt osäkra situationer i många industrisektorer.

För mer information, läs broschyr!

Data:

Dimensioner
   ■ 96 mm x 80 mm x 80 mm (HxBxD)
   ■ Scannern får plats i din handflata

Anslutningsgränssnitt:
   ■ MicroSD card slot och USB port
   ■ för PC-programmering

Front display
   ■ LEDs och ett par 7 segment displays
   ■ Indikerar status moder och felkoder

Skyddsfält:

^ 5m skyddzon

^ 20m varningszon

^ 270° synfält

^ Programmering tillåter anpassade fältinställningar för att ignorera stationära hinder i fältet.

^ Kan ställas in för att övervaka två separata, intilliggande zoner

Vanliga applikationer:

Två separata skyddzoner

^ Effektiv avkänning av två separata skyddzoner framför robotceller

Kollisionsdetektering

^ Guidning av automatiserade fordon

Närvarodetektering

^ Robotceller 

^ Palletterare

Maskinbetjäning

^ Pressar

^ Printmaskiner

^ Formsprutningsmaskiner

^ CNC-maskiner

^ Monteringsmaskiner

Context Column

Broschyrer och kataloger
Branschlösningar