The new electromechanical solenoid interlock AZM150
Manual release, emergency exit or emergency release
Actuators for all mounting situations!

You are here

Content

Smidig design - med hög kodning

AZM150 kännetecknas av sin smala design och dess 1500 Newton-låskraft. AZM150 -låsbara förreglingsbrytare kan kombineras med tre olika nycklar för olika installationssituationer: en rak nyckel för skjutdörrar, en vinklad nyckel för stora gångjärnsdörrar och en rörlig nyckel för mindre gångjärnsdörrar. En av fördelarna med denna låsbara brytare är det ställbara (4x) manöverhuvudet. Det fixeras i sitt läge genom att locket placeras på sin rätta plats istället för att skruvar används för fastsättningen. Det roterande manöverhuvudet har två aktiveringsöppningar som ger en rad olika flexibla installationsmöjligheter. 

AZM150 -låsbara förreglingsbrytare är en elektromekanisk design som kan kombineras med en hög säkerhetsstandard. Förreglingen har en låg kodningsnivå som standard men finns också med en valfri hög kodningsnivå. Fördelen för användaren: I enlighet med ISO 14119 finns alternativet med högre kodning, där färre åtgärder krävs för att förhindra en förbikoppling av låsbara förreglingsbrytare om det föreligger risk för manipulation. Till exempel slipper man göra montage utom räckhåll eller i en dold position, tack vare hög kodning. Schmersal är den enda tillverkaren som kan erbjuda elektromekaniska säkerhetsbrytare och låsbara brytare med hög kodningsnivå.

Tack vare sin smala, utrymmesbesparande design är AZM150 särskilt lämpad för små maskiner och för förpackningsmaskiner samt verktygsmaskiner. AZM150 är tillgänglig i utförandet; låsa med spänning eller låsa upp med spänning. Låsbara förreglingar som arbetar med principen; låsa upp med spänning, används för att skydda personalen från farliga rörelser. Låsbara förreglingar som arbetar med principen låsa med spänning är perfekta för processäkerhet, eftersom de i fall av ett fel, dvs. ett strömavbrott, ger åtkomst till det farliga området. AZM150 installeras enkelt på en 40 mm profil med en monteringsplatta. Dessutom kan den också utrustas med en nödöppningsfunktion eller med en mekanisk nödupplåsningsfunktion som tillval

Vid behov kan AZM150 levereras med en valfri Lock Out Tag: detta skyddar driftspersonalen från att av misstag låsas inne, medan de utför service- och reparationsarbeten. För att säkerställa säkerheten fäster servicepersonal ett hänglås i Lock Out Tagen som används som en spärr när de går in i riskzonen. Detta innebär att säkerhetssystemets dörr inte längre kan stängas och att maskinen förhindras att starta oavsiktligt. Upp till sex hänglås kan fästas på Lock Out Tagen, vilket innebär att upp till sex personer kan komma in i riskzonen samtidigt.

Context Column

Video på AZM150