Content

Konstruktion och utveckling

Innovationer för morgondagens maskinsäkerhet
på sex globala platser

Vi är mer än 100 medarbetare på sex olika platser i världen för att omsätta nya idéer till marknadsanpassade produkter inom området för konstruktion och utveckling (KU). Här uppstår impulser och de produkter på vilka Schmersal företagsgrupp bygger sin ledande innovationer på marknaden.

KU omfattar tre områden:

Mekanik, elektronik och kontrollteknik.

Förutom central konstruktion och utveckling i huvudfabriken i Wuppertal, finns det ytterligare fem utvecklingsfabriker (Wettenberg, Mühldorf, Bergisch Gladbach, Boituva/ Brasilien och Shanghai/ Kina). Alla utvecklingsplatser har tillgång till identiska databaser, verktyg och organisationsstrukturer. Så skapar vi förutsättningen för bästa möjliga nyttjande av befintlig kompetens i varje utvecklingsprojekt, allt för att skapa nytta till våra kunder.

Strukturerad utveckling

Utvecklingen av varje enskild produkt följer den klara strukturen i en modern innovations- och projekthantering: från första idé till teknisk omsättning och tillverkning av mönster och tillhörande produktions- och kontrollsystem.

Schmersal arbetar tillsammans med ansvariga instanser och certifieringsinstitut vid certifieringen av nya produkter enligt gällande normer och riktlinjer. Tack vare DakkS-ackreditering kan testlaboratoriet genomföra många tester i egen regi. Detta förkortar tiden till marknadslanseringen.

Utrymme för kreativ tänkande - konstruera och utveckla hos Schmersal

Medarbetare inom konstruktion och utveckling arbetar inte bara med moderna verktyg utan också i en angenäm och kreativitetsutvecklande miljö. Arbetsplatserna har mycket utrymme, där är ju här idéerna för morgondagens produkter föds. Även kontinuerlig kvalificering med vidareutbildning tillhör grundförutsättningen för att kunna utveckla innovativa system- och komponenter för säkerhet hos Schmersal.

Ett nätverk för forskningen - inom företaget och även utanför

Många utvecklingsteam och arbetsgrupper arbetar övergripande över avdelningar och fabriker. De arbetar bl.a. med övergripande teman som explosionsskyddsanpassa konstruktion av förreglingsbrytare enligt ATEX-riktlinje samt enligt nya normer och riktlinjer som utarbetas av internationella utskott för normer och standarder.

Schmersal-gruppen samarbetar med högskolor och institut inom forskning och utveckling, t.ex. universitetet i Wuppertal (maskinkonstruktion / säkerhetsteknik), arbetsskyddsinstitutet St. Augustin, Fraunhofer-institutet för produktionsteknik och automation (IPA), Stuttgart och universitetet i Nagoya/ Japan.

Alltid i centrum - kundens krav och önskemål

Många idéer och impulser som leder till helt nya produkter eller kundanpassade varianter uppstår ofta i samtal med andra områden. Förutom produktmanagement som ger de viktigaste impulserna för nytutveckling, håller även kollegor inom branschmanagement, inom marknadsföring och försäljning ”ett öppet öra” mot marknaden. Detta leder till nyutveckling som ger Schmersals kunder inom maskin- och anläggningsteknik en klar konkurrensfördel. Deras kunder i sin tur har fördelen att kunna använda högproduktiva, säkra och ergonomiskt anpassade maskiner och anläggningar.

Context Column