Content

Nödstopp

Ett nödstopp används för att avvärja en nödsituation som uppstår.
Det kan tex vara att något sker med maskinen som kommer skapa problem med maskinen, eller skada på maskinen.
Det kan även vara att en kollega har fastnat i maskinen eller är på väg att utsättas för en farlig händelse.

Nödstoppen är en "kompletterande skyddsåtgärd", de ska alltså inte användas som den huvudsakliga säkerheten på en maskin.
När riskanalysen är utförd skall riskerna främst åtgärdas med maskinkonstruktion eller andra skyddsåtgärder, tex:

För maskinsäkerhet finns det standarder som anger hur detta bör utföras.
Om ni som kund hos Schmersal har frågor om val av produkter och korrekt installation av tex ett nödstopp, så hjälper vi er såklart med detta.
Vill ni själva ha en djupare kunskap i ämnet så håller våra maskinsäkerhetsspecialister på avdelningen tec.nicum utbildningar om de mest användbara standarderna inom maskinsäkerhet.
Se vårt kursutbud här.

Ett nödstopp bör enligt standarden bla. placeras vid varje operatörsplats.
När linjen består av tex långa transportbanor finns möjligheten att installera ett linnödstopp för åtkomst till funktionen längs hela banan.

Alla nödstopp som Schmersal erbjuder är godkända enligt standarden för nödstopp, SS-EN ISO 13850.

Med korrekt övervakning och monterade på rätt sätt så uppfyller nödstoppen PLe och upp till Kategori 4 enligt SS-EN ISO 13849 och SIL 3 enligt SS-EN 62061.

Nödstoppsknappar

Linnödstopp

 

Vi hjälper er att hitta rätt!

Kontakta oss för att få hjälp av våra experter att hitta rätt nödstopp för ert projekt.

Context Column

Broschyrer och kataloger
Branschlösningar