You are here

Content

Vi producerar säkerhet

Leverera säkert, arbeta säkert

Schmersal koncernen arbetar sedan många år för säkerhet på arbetsplatsen med sina produkter. Olika mekaniska och beröringsfria förreglingsbrytare bildar det globalt största sortimentet med säkerhetskomponenter och säkerhetssystem som skydd för människa och maskin. Detta sortiment presenteras i sin helhet i vår onlinekatalog.

Det har visat sig efter de senaste tjugo åren att säkerhet och produktivitet inte behöver ha något motsattsförhållande. Med stort intresse från myndigheter och institutioner sida har moderna säkerhetssystem integrerats i maskiner för att underlätta ett problemfritt produktionsflöde. Dagens tillverkare av säkerhetssystem bidrar till en human arbetsmiljö när maskinen övertar operatörens tunga och monotona arbete utan att utsätta hen för faror eller risker.

Utvecklingsingenjörerna i Schmersal företagsgrupp motiveradas av visionen att skapa en säkrare arbetsmiljö och utarbetar kontinuerligt nya instrument och system för alla möjliga applikationer. Vi koncentrerar oss på tre olika områden, hissteknik, automationsteknik och säkerhetsteknik. Med våra kunskaper, vår innovationskraft och vårt omfattande sortiment har vi en ledande position inom dessa tre områden. Nya säkerhetskoncept kräver nya systemlösningar och det gäller att integrera innovativa teknologier för detektering samt hitta nya vägar för informationsöverföring och utvärdering. Det växande regelverket med normer och riktlinjer för maskinsäkerhet har skapat en ny syn på våra tillverkare och användare av maskiner i industrin.

Detta är framtida utmaningar för Schmersal - idag och i framtiden- som partner för maskin- och anläggningstillverkare.

Context Column

Fakta om Schmersal

Schmersals koncernen utvecklar och producerar cirka 18 000 olika förreglingsbrytare och säkerhetssystem och är därmed en av världens största leverantör av säkerhetskomponenter.

Gruppen levererar systemlösningar för automation och säkerhet i maskin och anläggningar med branschkompetens och kvalificerade konsulttjänster. Mer än 1 900 medarbetare i över 20 länder arbetar dagligen med säkerhetstekniska lösningar för och tillsammans med våra kunder.

Schmersal huvudkontor i Wuppertal