Content

Fotografier och videofilmer

Befintligt material kan användas fritt användas för mediarapportering om företag i Schmersal-gruppen.

Presentationer eller artiklar (pdf) skickas till: presse@remove-this.schmersal.com

Context Column

Faktablad

Schmersal-gruppen tillhör de ledande företagen inom internationell marknad och kompetens för anspråksfulla lösningar inom maskinsäkerhet. Företagsgruppen levererar systemlösningar för människans och maskinens säkerhet ur ett sortiment med över 25 000 olika kopplingsdon.

Företaget är närvarande i mer än 60 nationer med sju produktionsplatser på tre kontinenter samt självständiga bolag och försäljningspartners.

Download faktablad, tyska (pdf)

Download faktablad, engelska (pdf)