Schmersal Safety installationssystem
Passiv fältbox PFB: för flexibel industriell användning
Passiv fördelarmodul PDM: för hygienkänslig användning
Aktiv ingångsexpansion SRB-E-PE: för alla säkerhetsreläer

You are here

Content

Den snabbaste och säkraste installationen av komplexa maskinsystem

Schmersal lanserar en ny distributionsmodul PFB-fältbox för att minimera kabeldragning i komplexa maskinsystem. En stor fördel med PFB-fältbox är att man kan seriekoppla olika elektroniska säkerhetsbrytare, såsom sensorer och låsbara sensorer. Detta minskar markant kabeldragningen mellan säkerhetskomponenter och elskåpet genom sin individuella diagnostik och säkerhetsövervakning.

Ökad produktivitet:

  • Snabb återstart av produktionsmaskin. Maskinoperatören kan tydligt identifiera vilken säkerhetssensor i serien som har utlöst en störsignal.
  • Snabbt och enkelt byte av felaktig säkerhetskomponent via M12 stickkontakt på PFB-fältboxenMinskad installationstid.
  • Det behövs ingen separat matning för upplåsningsfunktion av låsbar sensor, dvs alla signaler distribueras via samma kabel till PFB-fältboxen.
  • Kabellängden minskas drastiskt genom anslutning till PFB-fältbox vid applikationsområdet. Endast en kabel till elskåpet istället för direktkoppling av varje enskild sensor.

Context Column