Kopplingsdon med DuplineSafe installationsbuss: Säkerhet över stora avstånd
Linnödstopp T3Z 068-2909, maximal linlängd 2 x 50 m
Snedgångsvakt T. 454, anpassningsbar till respektive applikation
NÖDSTOPP monteringshus MBGHAC311YE med robust lättmetallhus

You are here

Content

Heavy Duty brytare med DuplineSafe installations- bus: Säkerhet för långa sträckor

DuplineSafe är ett säkerhetsorienterat fältbussystem för överföring av statusinformation och kommandon. DuplineSafe är speciellt lämpat för säker signalöverföring vid långa avstånd. Schmersal erbjuder nu olika säkerhetskomponenter med en DuplineSafe installationsbus.


Linnödstopp T3Z 068-2909

Det inkopplade linnödstoppet T3Z 068-2909 kan nu anslutas via en plug & play-anslutning till DuplineSafe installationsbus. I kombination med DuplineSafe görs enkel och säker signalutvärdering av inkopplade linnödstopp vid långa avstånd.

  • Maximum kabellängd 2 x 50 m
  • Tidsbesparande individuell diagnos: Noggrann detektering av vilket inkopplat linnödstopp som har utlöst en signal i säkerhetskedjan
  • Minskade produktionsstopp
  • Förhindra skador tack vare säker drift även vid extrema väderförhållanden


Bandvakt T. 454

Bandvakten T. 454 är konstruerad för en transportbandshastighet upp till 6 m / s. Genom förskjutna kontakter genereras en förvarning vid 10 graders aktiveringsvinkel. Vid en 25 graders aktiveringsvinkel stängs transportbandet av. Detta scenario sker när en transportör med sitt transportband lastad med material och börjar glida i sidled (sidförskjutning). Med hjälp av denna bandvakt kan potentiellt allvarlig systemskador och längre produktionsstopp minimeras. T. 454 erbjuds nu också av Schmersal med en DuplineSafe-anslutning.

  • Kan anpassas till olika applikationer med olika rulldiametrar
  • Bättre tillgänglighet genom drift med Dupline installationsbus
  • Undvik skador genom säker drift även vid extrema väderförhållanden


Nödstopp MBGHAC311YE

Nödstoppet MBGHAC311YE kan nu också anslutas till DuplineSafe installationsbus via en plug & play-anslutning. På samma sätt som vid inkoppling av linnödstopp kan varje enskild nödstopps förutsättningar, bestämmas i säkerhetskedjan efter aktivering. Detta minimerar risken för fel och produktionsstopp.

  • Aluminiumhus i robust utförande
  • Enkelt att installera
  • Skyddsklass IP65/IP67

Context Column