Content

Riskanalys på nya maskiner

Vi hjälper er med riskanalyser på nya maskiner enligt Maskindirektivet 2006/42.

Den kanske viktigaste delen av en CE-märkning eller en överensstämmelse för en "Delvis fullbordad maskin" enligt Maskindirektivet, är risknalysen.

Det räcker inte att anse att en lång erfarenhet av maskinkonstruktion är tillräckligt för att maskinen skall vara säker.
Riskanalysen skall vara korrekt utförd för att Maskindirektivet skall uppfyllas.

För att säkerställa att maskinen är "tillräckligt" säker utförs en riskanalys på maskinen.

  • Genomgång av vad maskinen är tänkt att användas till
  • Vilka olika faser i maskinens liv behöver vi se på
  • Identifiering av risker
  • Bedömning av risker
  • Åtgärdande av riskerna
  • Bedömning av åtgärdernas effekt

När det gäller nya maskiner skall riskerna som identifieras bedömas och åtgärdas enligt våra standarder inom maskinsäkerhet.

Vi på tec.nicum har lång erfarenhet av riskanalyser på nya maskiner och hjälper er med alla stegen för att få en korrekt riskanalys utförd enligt gällande regelverk och standarder.
För bedömningen följer vi bland annat Maskindirektivet 2006/42 och den grundläggande standarden EN ISO 12100 i vårt arbete att få en säker maskin.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med era riskanalyser.

Context Column