Content

Tolkning av direktiv och standarder

Vi hjälper er med tolkning av direktiv och standarder inom maskinsäkerhet

Det är inte alltid självklart hur ett direktiv eller en standard skall tolkas.

Genom mångårig erfarenhet av både direktiv och standarder inom maskinsäkerhet är detta något vi är vana vid.

Tack vare att vi även sitter med i den tekniska kommitén TK282 hos SIS (Svenska Institutet för Standarder) så är vi väl uppdaterade även om kommande regelverk samt kan vara med och påverka för att standarderna skall bli enklare att applicera på maskinerna som finns på marknaden.
 

Det vi dagligen jobbar med är bland annat:

  • Direktivet för användning av arbetsutrustning 2009/104
  • Maskindirektivet 2006/42
  • Äldre utgångna direktiv, i de fall de är intressanta för gällande uppdrag
  • A- och B-standarder inom maskinsäkerhet, tex skyddavstånd för fasta skydd
  • C-standarder inom maskinsäkerhet, en produktspecifik standard för just er maskin

Utöver det direktiv som gäller för maskinen i fråga så är det vanligt att arbetet med maskinen också bör uppfylla ca 10 olika maskinsäkerhetsstandarder.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med era direktiv och standarder.

Context Column