Content

tec.nicum - Riskanalyser och stöd inom standarder för maskinsäkerhet.

Vår avdelning tec.nicum erbjuder konsulttjänster inom maskinsäkerhet.

Det kan röra sig om allt ifrån hjälp att tolka en standard till riskanalyser på stora anläggningar.
Kontakta oss för att diskutera hur vi kan göra er produktion säkrare.

 

Vårt mål på tec.nicum är att skapa en säkrare arbetsmiljö inom industrin. För att uppnå en hållbar säkerhet i och runt en maskin måste skyddsanordningar gå hand i hand med produktionen utan att försvåra arbetet.

Med lång erfarenhet inom maskinsäkerhet med riskanalyser, standarder och direktiv har vi kompetensen att hjälpa er dit.

Vi hjälper er med riskanalyser och lösningar enligt maskindirektivet och gällande standarder.

 

Vad gäller?

 

En ny maskin skall tillverkas och CE-märkas enligt "Maskindirektivet - 2006/42/EG" och gällande standarder.
När maskinen sedan har ställts på plats skall den även uppfylla "AFS 2006:4 - Användning av arbetsutrustning".

-Vi går igenom maskinen tillsammans med er, identifierar och bedömer risker, och säkerställer att er maskin uppfyller alla krav för en korrekt CE-märkning. Genom ett nära samarbete får ni en godkänd maskin.

 

En befintlig maskin behöver oftast inte CE-märkas på nytt men måste ändå uppfylla kraven enligt "AFS 2006:4 - Användning av arbetsutrustning".
-Vi hjälper er med riskanalyser och nödvändig dokumentation för att uppfylla rätt föreskrifter och direktiv.

 

En befintlig maskin som har blivit ombyggd kan däremot behöva CE-märkas på nytt.

Detta måste bedömas från fall till fall och ingår i våra tjänster.
-En bedömning görs av våra experter för att gå vidare med rätt behandling av maskinen för att uppfylla de lagar och regler som gäller.

---

Utbildningar
Vi har även utbildningar i maskinsäkerhet. Se vårt kursutbud i denna länk.

---

En säker och trygg arbetsplats är inspirerande för de anställda och en trygghet för de ansvariga!
Kontakta oss för att diskutera hur vi kan göra er anläggning säkrare.

Context Column