Content

AZM400 - med en överlägsen hållkraft på 10 000N

AZM400 är en låsbar brytare med en hållkraft på 10 000N.
Med en motordriven låsbult uppnås en bistabil låsfunktion då den kräver spänning både för låsning och upplåsning.
Tack vare den 2-kanaliga låsfunktionen och avkänning av den kraftiga låsbulten uppfyller AZM400 PL e, (enligt EN ISO 13849-1) inte bara för att skyddet är stängt utan även för att skyddet är låst.

Viktiga egenskaper för AZM400 omfattar en mycket stor hållkraft på 10 000 N, den bistabila aktiva principen och den elmotordrivna låskolven. Det innebär att den nya produktfamiljen även är väl lämpad för mycket stora motordrivna säkerhetsdörrar, t.ex. i CNC-produktionsanläggningar. Kombinationen av elektronik och sensorer ger en stor grad av tillgänglighet ur användarens perspektiv, så väl som intressanta extra funktioner med en mycket hög säkerhetsnivå.

Den felsäkra förreglingen AZM400 består av en låsenhet med sensorteknologi, en motordriven låskolv, ett styrdon med kodad RFID-bricka samt ett låshål i vilken låskolven griper in. Så snart låskolven har nått ett tillräckligt djup i hålet, anses skyddssystemet vara säkert låst. Då uppnår AZM400 en hållkraft på 10 000 N.

Genom att integrera RFID-teknologi i säkerhetssensorerna kan kodningsnivån hög uppnås i de individuellt kodade versionerna enligt ISO 14119. Både med förreglingsfunktion och låsning av skyddet uppnår låskolven PLe och kategori 4 enligt DIN EN ISO 13849-1, samt SIL 3 enligt IEC 61508. Den höga säkerhetsnivån för låsningen av skyddet uppnås bland annat med en två-kanals upplåsningssignal. Det säkerställer att systemet inte låses upp oavsiktligt, t.ex. i fall av en korskoppling. På detta sätt förhindras okontrollerat tillträde till riskområden.

AZM400 är ett bistabilt system som bibehåller den senaste låsstatusen för förreglingen vid strömavbrott. Även vid risker med lång utrullningstid, förblir säkerhetsdörren tryggt förreglad vid avbrott i strömförsörjningen.  

AZM400 möjliggör upplåsning vid sidokrafter på upp till 300 N. På detta sätt kan avbrott i produktionen undvikas och produktiviteten ökas för maskiner och system. Tack vare den integrerade säkerhetsrelaterade sensorteknologin, kan låskolvens position övervakas och fel kan identifieras. Detta innebär att antalet felmeddelanden minskas vilket i sin tur bidrar till en större produktivitet.

Den nya typen av krets för insignaler för manövrering av låsningen av skyddet gör det möjligt att ansluta AZM400 till alla vanligt förekommande säkerhetssystem. Dessa säkerhetssystem kan utrustas med både P/P- och P/N-utgångar. För att göra detta krävs ingen särskild version av AZM400.

Produktbroschyr

Online katalog

 

Context Column

Broschyrer och kataloger
Branschlösningar