Content

AZM 300 - Individuell kodning och ställbar hållkraft

AZM300 är en låsbar säkerhetsbrytare (IP69K) med ställbar hållkraft med aktiveringsmöjligheter från tre sidor.
Tack vare RFID-sensorn uppfyller AZM300 PLe enligt EN ISO 13849-1.

Ett helt nytt låssystem med formen av ett Malteserkors gör det möjligt att aktivera och låsa från tre sidor. Låset är därför väldigt universellt och passar in på flera applikationer. En och samma modell kan användas på både höger- och vänsterhängda luckor samt på skjutdörrar.

Ytterligare en fördel med denna egenskap är att inget extra stopp eller snäpplås behövs eftersom dessa funktioner är integrerade i säkerhetslåset – en väldigt praktisk egenskap som många konstruktörer av maskiner och anläggningar önskar.

Ännu en praktisk egenskap med AZM 300 är den inställbara hållkraften dvs. den kraft som inte är säkerhetsrelaterad och håller luckan på plats när den inte är låst. AZM 300 kan även därför lätt anpassas till olika skyddsluckor och dess funktion och krav.

Det är inte bara den mekaniska konstruktionen på AZM 300 som är nyskapande utan även elektroniken. En integrerad RFID-sensor detekterar aktiveringsorganets identitet och kodningen. Användaren kan därför välja mellan tre olika typer av kodningar.

Grundversionen accepterar alla aktiveringsorgan till AZM 300. En andra, kodad version som bara kan aktiveras av ett aktiveringsorgan med en tilldelad och parad individuell kodning. Ny individuell kod kan tilldelas och paras med lås godtyckligt antal gånger. Slutligen finns det en tredje version som endast accepterar den först inlärda och parade koden.  

På så vis kan användaren välja den mest lämpliga variant av kodning i varje specifik applikation. Vikten av denna funktion i praxis kan inte nog betonas: undersökningar visar att många skyddsanordningar manipuleras. Genom att använda ett säkerhetslås med individuell kodning kan inte manipulering helt uteslutas men åtminstone försvåras.  

AZM 300 uppfyller PLe respektive SIL 3. Grund för utvecklingen var bland annat specifika krav från kunder inom förpackningsindustrin, som ville ha ett universellt och kompakt säkerhetslås med möjlighet till kodning och justerbar hållkraft i olåst läge. Eftersom en stor del av förpackningsindustrin också verkar inom livsmedelsindustrin har konstruktörerna lagt stor vikt vid hygienisk design. Tomrum eller områden där kvarblivet materialet har kunnat ansamlas har undvikits och hela låsets design består av rundade element utan skarpa kanter. Dessutom, är AZM 300 resistent mot en mängd olika rengöringsprodukter. Tack vare IP 69K, är den också väl lämpad för användning i våta miljöer.

Produktkatalog

Online katalog

 

Context Column

Broschyrer och kataloger
Branschlösningar