Content

RSS 36 - Beröringsfri sensor för seriekoppling av både säkerhet och diagnostik

RSS 36 är Schmersals nya RFID-baserade beröringsfria säkerhetssensor. Det är en kompakt och robust sensor som är avsedd att övervaka svängbara, skjutbara eller avtagbara skydd. RSS 36 är självövervakande och har två säkra utgångar (OSSD) som är avbrottsövervakade och kortslutningsövervakade mot jord, extern spänning samt mellan kanalerna.

Varje sensor har en multifärgad LED som visar funktionsstatus och diagnosinfo. Denna information kan också tas ut via en signalutgång som kopplas till en PLC. RSS 36 finns även i en version (SD-utförande) där signalutgången kan seriekopplas och via en enkel seriell buss anslutas till en gateway som lämnar diagnosinformation till en konventionell buss som t.ex. Profibus, Profinet, Devicenet, EtherNet IP.

Säkerhetssensorn uppfyller Ple enl. EN ISO 13849-1 och SIL 3 enl. IEC 61508 och kan seriekopplas utan att säkerhetsnivån minskar eftersom varje sensor övervakar sig själv. Vid användning av SD-versionen för seriell bussinformation är max antal seriekopplade enheter 31 st. För ett högre manipulationsskydd finns RSS 36 i varianter där transpondern är individuellt kodad mot sensorn.

RSS 36 uppfyller IP69 och är testad av Ecolab mot de vanligaste förekommande tvättmedlen inom livsmedelsindustrin. Den är därför särskilt lämpad inom miljöer med mycket vatten som t.ex. mejerier, slakterier, tvätthallar etc.

Med ett stortaktiveringsområde och aktiveringsavstånd upp till 12 mm blir montering och injustering snabb och enkel. Vid aktivering i ytterkant av aktiveringsområdet ges en infosignal via LED eller diagnosutgång om detta och skyddet kan justeras innan det blir avbrott i produktionen.

RSS 36 finns även i variant med en inbyggd magnet som ger en hållkraft i stängt läge och kan därför också användas som ett anslag.

Egenskaper:

 • Högsta säkerhetsnivå, Ple och SIL3
 • Seriekoppling utan förlust av säkerhetsnivå
 • Diagnosinfo via LED, separat utgång eller seriell buss
 • Stort aktiveringsområde, med aktiveringsavstånd upp till 12mm
 • Beröringsfri aktivering – slitagefri
 • Självövervakande med 2 kortslutningsövervakande säkra utgångar
 • Högt manipulationsskydd med varianter som har individuell kodning av transponder och sensor
 • Hög repetitionsnoggrannhet
 • IP69 – Lämplig för våta applikationer
 • Ecolabtestad – lämplig för livsmedelsapplikationer
 • Varianter med hållkraft i stängt läge
 • Snabb reaktion, ca 100ms, inget extra tidstillägg vid seriekoppling
 • Robust, kompakt
 • Levereras med M12 stickkontakt eller med ingjuten kabel

 läs mer

Context Column

Broschyrer och kataloger
Branschlösningar