Content

RSS 260 - vår minsta beröringsfria sensor för seriekoppling av både säkerhet och diagnostik

Vår populära, kompakta beröringsfria brytare RSS 260 mäter endast 39x30mm och är 18mm tjock.
Aktiveringsorgan finns i samma dimensioner och utförande, men användning av ännu mindre aktiveringsorgan är också möjligt.

Den nya kompakta serien, RSS260, med elektroniska säkerhetssensorer bygger på RFID-teknik. Precis som sin föregångare RSS36 så är den avsedd att övervaka svängbara, skjutbara eller avtagbara skydd. RSS260 är självövervakande och har två säkra utgångar (OSSD) som är avbrottsövervakade och kortslutningsövervakade mot jord, extern spänning samt mellan kanalerna.

Säkerhetssensorn uppfyller Ple enligt EN ISO 13849-1 och SIL 3 enligt IEC 61508.

Med flera olika storlekar och former på transpondern erhålls en flexibel och optimal inbyggnad av RSS260. Standard transponder. RST-260-1 har samma utseende och mått som sensorn och passar standard aluminium profilsystem. RST-16-1 har en låg och avlång profil som är lämplig på t.ex. plexiglas skydd och RST-U-1 har en extremt kompakt och fyrkantig for som lämpar sig för integrering i själva skyddet. Alla varianter erbjuder en hög grad av manipuleringsskydd men önskas ett ännu högre skydd kan varianter med individuell kodning med ”high level coded actuator” enligt EN ISO 14119:2013 användas. RSS260 med individuell kodning finns i två utföranden, en med kodning som kan kodas om och en variant som där kodningen görs en gång och kan inte kodas om.

RSS260 har ett stort aktiveringsområde och aktiveringsavstånd upp till 12 mm blir montering och injustering snabb och enkel. Vid aktivering i ytterkant av aktiveringsområdet ges en infosignal via LED eller diagnosutgång om detta och skyddet kan justeras innan det blir avbrott i produktionen.

Liksom i våra övriga elektroniska säkerhetssensorer så finns det möjlighet att få diagnosinfo via LED eller en diagnosutgång. För en mer avancerad information finns RSS260 med en seriell diagnosfunktion, SD-bus, som via en gateway kan kommunicera med olika fältbusprotokoll.

 

Egenskaper:

 • Högsta säkerhetsnivå, Ple och SIL3
 • Seriekoppling utan förlust av säkerhetsnivå
 • Seriekoppling med bibehållna frånslags- och risktider
 • Diagnosinfo via LED, separat utgång eller serielldiagnosbuss (SD)
 • Stort aktiveringsområde, med aktiveringsavstånd upp till 12mm
 • Flera olika former av transponder för en flexibel och optimal inbyggnad
 • Beröringsfri aktivering – slitagefri  
 • Självövervakande med 2 kortslutningsövervakande säkra utgångar
 • Högt manipulationsskydd med varianter som har individuell kodning av transponder och sensor
 • Hög repetitionsnoggrannhet
 • Snabb reaktion, ca 100ms, inget extra tidstillägg vid seriekoppling
 • Robust, kompakt
 • Levereras med M8 stickkontakt alternativt med "Pigtail" -M12

läs mer

Context Column

Broschyrer och kataloger
Branschlösningar