Content

Fabrik Bergisch Gladbach

År 2012 övertog Schmersal-gruppen Böhnke + Partner GmbH styrsystem som tillhör de ledande leverantörerna för hisstyrsystem. Schmersal och Böhnke + Partner hade ett ständigt samarbete och realiserade tillsammans kompletta styr- och kopplingssystem för hissar. Integreringen förstärker därmed Schmersal-gruppens positio nsom systemleverantör.

  • Registreringsår: 1994 (förvärv 2012)
  • Medarbetare: cirka 80

Tyngdpunkter:

  • Utveckling och tillverkning av komponenter, styrsystem och fjärrdiagnossystem för hissindustrin.

Context Column

Företagsledning