Content

Kontrollteknik

Ingen utveckling och ingen produktion utan tester: Detta gäller speciellt för säkerhetsrelaterade komponenter inom maskin- och anläggningsteknik. Medarbetarna inom denna avdelning är involverade från första början när en ny produkt uppstår. De utvecklar automatiserade testsystem för funktion- och kvalitetstester under tillverkningen och programmerar programmen i testsystemet för processtyrning och registrering av testdata. Detta kräver både mekanisk och elektronisk utvecklingskompetens, allt från testmekanikens konstruktion, programmering av SQL-databas, kalibrering till support av befintliga testsystem. Här använder vi många olika hjälpmedel. T.ex. utvecklingsplattformar som MS Visual Studio, DELPHI och AVR-STUDIO eller CAD-systemen CREO, EAGLE och WSCAD samt utvecklingsverktyg för elektronik som t.ex. PSpice och elektronisk mätteknik för PC och maskindator.

Context Column