Content

Grundkurs i maskinsäkerhet 2024

Maskindirektivet med tillhörande standarder bildar sedan många år ett regelverk för hur maskiner och anläggningar skall konstrueras för att minska risken för att skada sig på dem.Denna kursen riktar sig till de som är nya inom maskinsäkerhet eller behöver få en bred förståelse för de grundläggande begreppen inom maskinsäkerhet och riskanalyser.
Vi går igenom vilka regler som gäller för olika maskiner beroende på om det är nya, gamla eller ombyggda maskiner.

Kursen hålles genom verktyget Zoom som är gratis att ladda ner.
Alla deltagare skall ha en fungerande mikrofon och kamera på datorn.
Kameran skall vara aktiv under hela utbildningen, för att få bästa kontakt i frågor, övningar och diskussioner.

Utbildningen är uppdelad på 2 halva dagar när vi håller den online och hålles på 1 heldag när vi håller den på plats.

Innehåll:

 • Maskindirektivet
 • CE-märkning
 • EG-försäkran om överensstämmelse
 • Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin
 • Harmoniserade standarder
 • Befintliga maskiner och dess krav
 • Sammanbyggnad av nya och befintliga maskiner
 • Ombyggnad av befintlig maskin
 • Praktiska exempel för applicering av gällande regler
 • Tips på intressanta standarder och var man hittar information

Förståelse för:

 • Maskindirektivet 2006/42/EC
 • Användning av arbetsutrustning 2009/104/EC
 • Riskbedömning enligt SS-EN ISO 12100

Vi berör också:

 • ”EN ISO 13849 - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem” och
 • ”EN ISO 14119 - Förreglingsanordningar”

Plats och datum 2024:
Vår Grundkurs som hålles över nätet är delad på 2 dagar mellan klockan 8-12.
Vår Grundkurs som hålles på plats är en hel dag 08:30-16:30.

 • 5-6 februari, Online (Zoom) 
 • 16 april, Jönköping
 • 21-22 maj, Online (Zoom) 
 • 16-17 september, Online (Zoom)
 • 4-5 november, Online (Zoom) 
 • 2-3 december, Online (Zoom)

 

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Krav: Fungerande mikrofon och kamera på er dator vid online-utbildning

Pris: 4900 kr per deltagare, inklusive dokumentation.

Anmälan: 031-338 35 00, mlundberg@remove-this.schmersal.com

 

Kursen hålles av Magnus Lundberg och Mikael Johansson,
Certifierade Maskinsäkerhetsspecialister.

Context Column

Missa inte våra online-utbildningar