Content

Ljusbom, SLG / Ljusridå, SLC - med integrerad AS-i

Säkerhetsljusridåer och ljusbomar i SLC-/SLG440-sortimentet finns nu med integrerat gränssnitt för bussystemet "AS - Interface Safety at Work" (AS-i Safety).

Detta innebär att de kan integreras enkelt via AS-i flatkabel i säkerhetsrelaterade kommunikationsnät på fältnivå och programmeras individuellt via AS-i Säkerhetsmonitorn.

Dessutom kan SLC/SLG 440 AS-sortimentet integreras i överordnade säkerhetssystem, som kan utformas enligt olika arkitekturer ("Safety Integrated/Safety separated").

Mutingfunktionen tillåter en säker tidsbegränsad överbryggning och kan användas tillsammans med mutingsensorer för att tillåta varor eller andra föremål att transporteras in eller ut ur riskområdet.
Förkonfigurerade uppsättningar av komponenter finns tillgängliga.

Tack vare den lätta profilen som endast mäter 28x33mm är SLC/SLG 440 mycket smidig och utrymmeseffektiv.

Tillval av ett monteringskit underlättar monteringen.
Användaren kan välja olika upplösningar för att skydda händer eller fingrar och kan även välja en skyddshöjd på 170-1450mm.
AS-i säkerhetsgränssnittet är integrerat i mottagaren.

Alla ljusridåer och ljusbomar i 440 produktsortimentet erbjuder en mängd praktiska funktioner såsom blankning av fasta och rörliga föremål i området för skydd, samt en dubbel resetfunktion.
Denna funktion ökar säkerheten genom att förhindra en oväntad maskinstart i det icke synliga riskområde när systemet närmar sig.