Content

LEV SÄKERT, ARBETA SÄKERT: AKTUELL INFORMATION OM CORONAVIRUS

Säkerhet är vår främsta prioritet - detta gäller inte bara våra produkter och lösningar utan naturligtvis också den nuvarande situationen när det gäller den globala spridningen av det nya coronaviruset (COVID-19). I detta sammanhang har vi initierat en serie försiktighetsåtgärder för att bäst skydda våra anställda från infektion och för att säkerställa vår förmåga att leverera så långt som möjligt.

Vi kommer att hålla dig uppdaterad om alla ämnen som rör COVID-19 och Schmersal:

1 | Åtgärder: Proaktiv hantering och medvetenhet

Kampen mot COVID-19 är ett lagarbete och för oss som företag är våra anställdas hälsa och välbefinnande av högsta värde. Vi har därför i ett tidigt skede gjort våra anställda över hela världen medvetna om de försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att skydda oss mot COVID-19.

Besök, affärsresor och evenemang, oavsett varaktighet och avstånd, sker nu bara i helt exceptionella och godkända fall. I samarbete med respektive besökare eller värd gör vi naturligtvis vad vi kan för att alla inblandade parter skyddas av ett lämpligt hygienkoncept.

2 | Leverantörskedjan: Service- och leveransförmåga

Enligt nuvarande status säkerställs vår förmåga att leverera. Vi har regelbunden kommunikation med våra kunder och leverantörer om situationen förändras på kort sikt. Tyvärr, på grund av den dynamik som COVID-19 sprider sig över hela världen och de därmed sammanhängande potentiella svårigheterna i gräns- och godstrafik, kan vi inte utesluta att det kan uppstå problem med försörjningskedjan. Vi omvärderar därför kontinuerligt leveranssituationen och gör allt för att minimera den potentiella påverkan av flaskhalsar i försörjningskedjan till våra kunder och affärspartners.

3 | Kommunikation: Tillgänglighet och regelbunden information

Med sju produktionsanläggningar, 20 dotterbolag och mer än 40 återförsäljare över hela världen, är vi nära våra kunder och affärspartners och kan kontaktas när som helst. Om du har specifika frågor om vissa produkter och tjänster eller lösningar, vänligen kontakta din Schmersal-representant. Du finner våra kontakter här.

4 | Events: Mässor och kundevenemang

När det gäller mässor och kundevenemang fortsätter myndigheterna att enhälligt rekommendera försiktighetsåtgärder.

För närvarande finns det, med några få undantag i områden med låg risk, inga mässor där Schmersal-koncernen presenterar sig. Kundaktiviteter som "tec.nicum on Tour" har också avbrutits. Dessutom, tills vidare, kommer alla interna såväl som externa händelser i Schmersal Academy endast att äga rum i strikt överensstämmelse med respektive hygienkoncept. Schmersal arbetar nu intensivt med utvecklingen av nya digitala former av kunskapsöverföring och utbyte med våra kunder, inklusive webbinarier och virtuella mässor.