Content

Grundkurs i maskinsäkerhet - Online, 24-25 januari 2022

Maskindirektivet med tillhörande standarder bildar sedan många år ett regelverk för hur maskiner och anläggningar skall konstrueras för att minska risken för att skada sig på dem.Denna kursen riktar sig till de som är nya inom maskinsäkerhet eller behöver få en bred förståelse för de grundläggande begreppen inom maskinsäkerhet och riskanalyser.
Vi går igenom vilka regler som gäller för olika maskiner beroende på om det är nya, gamla eller ombyggda maskiner.

Kursen hålles genom verktyget Zoom som är gratis att ladda ner.
Alla deltagare skall ha en fungerande mikrofon och kamera på datorn.
Kameran skall vara aktiv under hela utbildningen, för att få bästa kontakt i frågor, övningar och diskussioner.

Utbildningen är uppdelad på 2 halva dagar.

Innehåll:

 • Maskindirektivet
 • CE-märkning
 • EG-försäkran om överensstämmelse
 • Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin
 • Harmoniserade standarder
 • Befintliga maskiner och dess krav
 • Sammanbyggnad av nya och befintliga maskiner
 • Ombyggnad av befintlig maskin
 • Praktiska exempel för applicering av gällande regler
 • Tips på intressanta standarder och var man hittar information

Förståelse för:

 • Maskindirektivet 2006/42/EC
 • Användning av arbetsutrustning 2009/104/EC
 • Riskbedömning enligt SS-EN ISO 12100

Vi berör också:

 • ”EN ISO 13849 - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem” och
 • ”EN ISO 14119 - Förreglingsanordningar”

 

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Var: Online, Zoom

Krav: Fungerande mikrofon och kamera på er dator

När: Kursen är fördelad på 2 halvdagar: 24 januari kl 8-12, 25 januari kl 8-12

Pris: 4400 kr per deltagare, inklusive dokumentation.

Anmälan: 031-338 35 00, mlundberg@remove-this.schmersal.com

 

Kursen hålles av Magnus Lundberg,
Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist av SP certnr. SC0214-16.

Context Column

Missa inte våra online-utbildningar