Content

Kurs i riskhantering för maskiner - Online, september

Enligt de krav som ställs i maskindirektivet och användardirektivet måste man minimera de risker som finns med maskiner. Detta görs genom att man på ett metodiskt sätt identifierar, analyserar och sätter in lämpliga åtgärder mot de risker som finns. 
I denna kurs går vi grundligt igenom hur man gör detta enligt de harmoniserade standarderna till maskindirektivet så att man sedan exempelvis kan gåvidare med CE-märkning av en maskin eller maskinlinje. För förfarandet med CE-märkning rekommenderas vår Grundkurs i maskinsäkerhet. 
Vi tränar också praktiskt på att utföra riskanalyser med övningar anpassade för vår onlineundervisning.

Kursen hålles genom verktyget Zoom som är gratis att ladda ner.
Alla deltagare skall ha en fungerande mikrofon och kamera på datorn.
Kameran skall vara aktiv under hela utbildningen, för att få bästa kontakt i frågor, övningar och diskussioner.
Utbildningen är uppdelad på 2 dagar.

Under kursdagarna finns även möjlighet att ställa frågor förknippade med sin egen verksamhet.

Innehåll:

 • Definitioner och grundläggande begrepp
 • Krav från direktiven (2006/42/EC & 2009/104/EC)
 • Riskhantering enligt harmoniserad standard (EN ISO 12100 & ISO/TR 14121-2)
 • När ska man använda riskanalys?
 • Riskanalysens centrala roll för maskinsäkerheten
 • Hur riskanalysen hänger ihop med CE-märkning
 • Vad som gäller för maskinlinjer och ändring av maskiner
 • Olika metoder för riskidentifiering, riskanalys och riskreducering
 • Bedömning av utförda åtgärder
 • Vad får vi ut från riskanalysen?
 • Hur riskanalysen ger input till skyddsfunktioner
 • Vad är en "säker maskin"?
 • Övningsuppgifter

Förståelse för:

 • Riskbedömning och Riskreducering enligt SS-EN ISO 12100
 • Exempel på metoder enligt ISO/TR 14121-2

Vi berör också:

 • ”2006/42/EC - Maskindirektivet” och
 • ”2009/104/EC - Användning av arbetsutrustning”

Förkunskaper: Kunskaper likt vår grundkurs i maskinsäkerhet rekommenderas.

Var: Online, Zoom

Krav: Fungerande mikrofon och kamera på er dator

När: Kursen är fördelad på 2 halvdagar: 21 september kl 8-12, 22 september kl 8-12

Pris: 3900 kr per deltagare, inklusive dokumentation.

Anmälan: 031-338 35 00, mjohansson@remove-this.schmersal.com

 

Kursen hålles av Mikael Johansson,
Maskinsäkerhetsspecialist

Context Column

Missa inte våra online-utbildningar