Content


Säker maskinsäkerhet
Vi bryr oss om allas säkerhet och därför gör vi i dagsläget allt med corona i åtanke, bla.:

 • begränsat antal platser på alla våra kurser för att kunna hålla mindre grupper
 • avstånd mellan platser som minst håller rekommendationerna från folkhälsomyndigheten
 • möjlighet till avbokning fram till 1 vecka innan kurs pga företagsinterna restriktioner

Grundkurs i maskinsäkerhet - Karlstad, 17 november

Maskindirektivet med tillhörande standarder bildar sedan många år ett regelverk för hur maskiner och anläggningar skall konstrueras för att minska risken för att skada sig på dem.Denna kursen riktar sig till de som är nya inom maskinsäkerhet eller behöver få en bred förståelse för de grundläggande begreppen inom maskinsäkerhet och riskanalyser.
Vi går igenom vilka regler som gäller för olika maskiner beroende på om det är nya, gamla eller ombyggda maskiner.

Innehåll:

 • Maskindirektivet
 • CE-märkning
 • EG-försäkran om överensstämmelse
 • Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin
 • Harmoniserade standarder
 • Befintliga maskiner och dess krav
 • Sammanbyggnad av nya och befintliga maskiner
 • Ombyggnad av befintlig maskin
 • Praktiska exempel för applicering av gällande regler
 • Tips på intressanta standarder och var man hittar information

Förståelse för:

 • Maskindirektivet 2006/42/EC
 • Användning av arbetsutrustning 2009/104/EC
 • Riskbedömning enligt SS-EN ISO 12100

Vi berör också:

 • ”EN ISO 13849-1 - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem” och
 • ”EN ISO 14119 - Förreglingsanordningar”

 

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Var: Karlstad

När: 17 november 2020, 08:00-16:15

Pris: 3900 kr, inklusive lunch och dokumentation.

Anmälan: 031-338 35 00, info-se@remove-this.schmersal.com

 

Kursen hålles av Magnus Lundberg,
Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist av SP certnr. SC0214-16.

Context Column