You are here

Content

Sekretesspolicy

Inledning / medarbetares tystnadsplikt

Skyddet av dina personliga uppgifter är en viktigt punkt i vårt dagliga arbete. Nedan följer information om våra dataskyddsprinciper för webbplatsen. Bestämmelserna för tyska Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) = tyska dataskyddslagen och övriga juridiska dataskyddsbestämmelser är grundläggande.
Dataskydd är även en viktig företagsintern faktor. Våra medarbetare är förpliktade till hemlighållande och tystnadsplikt samt att följa juridiska dataskyddsbestämmelser.
Informationen på denna webbplats är sammanställd med största omsorg. Vi övertar dock inget ansvar för att informationen på denna webbplats är korrekt och fullständig. Av detta skäl är allt ansvar för eventuella skador i samband med användningen av denna webbplats uteslutna. Användning av vår webbplats innebär inte ett avtalsförhållande mellan användaren och oss.

Personliga uppgifter

Personliga uppgifter är relevanta för dataskyddet. Dessa är enligt § 3 stycke 1 BDSG enskilda uppgifter om personliga eller materiella förhållanden hos en viss eller fastställbar naturlig person. Till dessa hör uppgifter som namn, adress, e-postadress eller telefonnummer men även, enligt vissa domstolsbeslut, användaruppgifter som IP-adress.

Datainsamlingens syfte

Vanligtvis krävs inga personliga uppgifter för att kunna använda vår webbplats. Vi behöver dock dina personliga uppgifter för att kunna utföra våra tjänster. Vid förekommande order samlas personliga uppgifter in, sparas och används, i den mån som krävs för att kunna utföra våra tjänster eller för att fullgöra ett avtal. Detta gäller även för försändelse av informationsmaterial, offerter samt frågor på individuella frågor.
Vi sparar uppgifter som operativsystem, din webbläsare, IP-adress (URL för webbplatsen) och klockslaget när vår webbplats används. Dessa uppgifter samlas endast in för statistiskt syfte för att kunna optimera vår webbplats. Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda dessa uppgifter i händelse av systemmissbruk för att kunna bestämma anledning och vem som förorsakat missbruket.
Vi hänvisar till att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) inte är en säker överföring. Känsliga uppgifter bör därför aldrig överföras på detta sätt, alternativt via en säker anslutning eller i krypterad form.
Ytterligare personliga uppgifter som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress registreras inte när webbplatsen används. Dessa uppgifter lämnar frivilligt, t.ex. inom ramen för en förfrågan om tjänst, en enkät, en tävling eller en informationsförfrågan. Personliga uppgifter hanteras uteslutande enligt respektive lands lagar där vårt företag har sitt säte.

Överföring till tredje man

En vidare befordran av uppgifter till tredje man sker inte, om detta inte är nödvändigt för att kunna utföra en tjänst eller fullgöra ett avtal. Myndigheter eller övriga statliga institutioner informeras endast inom ramen för lagstadgad informationsplikt eller till följd av domslut.
På begäran av ansvarig instans får vi lämna information om dessa uppgifter i enskilda fall, om detta används i brottsmål, förebyggande av risker, fullgöra lagstadgade uppgifter för författningsskydd, underrättelsetjänst eller genomförande av upphovsrätt.

Uppgifter för barn och ungdom

Personer under 18 år bör inte utelämna personliga uppgifter till oss, utan medgivande av föräldrar eller vårdnadshavare. Vi begär medvetet inga personliga uppgifter för barn och ungdom, samlar inte in dessa och lämnar inte vidare till tredje man.

Säkerhetsåtgärder

Omfattande tekniska och företagsinterna säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda personliga uppgifter mot obehörig access och missbruk. Vårt säkerhetssystem till skydd mot skador, förstöring eller obehörig access kontrolleras regelbundet och anpassas till den tekniska utvecklingen.

Länkar

Denna webbplats har länkar till externa hemsidor. Ett klick på dessa länkar innebär i de flesta fallen att IP-adressen även hamnar i protokollet för denna externa webbplats. Denna sekretesspolicy gäller endast för denna webbplats och inte för externa webbplatser.

Information och återkallelse

Du erhåller när som helst kostnadsfri information om dina sparade uppgifter hos oss, utan att behöva ange en anledning. Du kan låta spärra, korrigera eller radera dina uppgifter hos oss samt återkalla datainsamling och sparade uppgifter i optimeringssyfte för vår webbplats. Du kan även när som helst återkalla ett medgivande att samla in och använda dina uppgifter, utan att behöva ange en anledning. Vänligen kontakta angiven kontaktadress i redaktionsrutan. Vi står alltid till ditt förfogande för ytterligare frågor om vår information om dataskydd och hantering av dina personliga uppgifter.

Raderade uppgifter

Dina personliga uppgifter raderas när ett avtal är fullgjort enligt skatte- och affärsmässiga föreskrifter, såvida du inte uttryckligen har medgivit en användning av uppgifterna.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies tillåter oss t.ex. att anpassa en webbplats till dina intressen eller spara ditt lösenord så att du inte behöver ange det varje gång. Naturligtvis kan du även använda vår webbplats utan cookies. Om du inte vill att vi kommer ihåg dig, kan du förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att inte acceptera cookies i inställningarna för din webbläsare. Funktionen beskrivs i webbläsarens instruktioner. Inga cookies kan dock medföra att funktionen i innehållet på vår webbplats begränsas.

Nyhetsbrev

Om du registrerat dig med dig e-postadress till vårt nyhetsbrev, används e-postadressen uteslutande för att överföra vårt nyhetsbrev, tills du bestämmer dig för att säga upp nyhetsbrevet. En uppsägning av nyhetsbrevet kan göras när som helst med därför avsedd länk i nyhetsbrevet eller med ett meddelande till oss. En uppsägning kan göras via länk, e-post eller annat meddelande.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. („Google"). Google Analytics använder s.k. cookies, textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av webbplatsens användning. Informationen om din användning av denna webbplats med hjälp av cookies, överförs i allmänhet till en service hos Google i USA och sparas där. Om anonym IP används för denna webbplats, förkortas dock din IP-adress av Google inom EU:s medlemsländer eller andra länder inom avtalet utanför EU. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en seriver hos Google i USA och förkortas där. På uppdrag av ansvarige för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatserna, sammanställa rapporter av webbplatsaktiviteterna och tillhandahålla internetrelaterade tjänster för webbplatsen. Den överförda IP-adressen inom ramen för Google Analytics från din webbläsare sammanförs inte med andra uppgifter hos Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i din webbläsare. Vi påpekar dock att du då ev. inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att data som genereras av denna cookie och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) skickas till Google samt hanteringen av dessa uppgifter genom att ladda ned och installera en tillgänglig webbläsar-plugin under följande länk. Aktuell länk är http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Frågor och tillgänglighet

Vänligen använd vår kontaktinformation i redaktionsrutan om du har frågor eller idéer om dataskyddet.

Denna sekretesspolicy baserar på Modulära mallar för en sekretesspolicy på webbplatser från SCHUTZWERK GmbH (http://www.schutzwerk.com) och omfattas av en licens 3.0 för Tyskland enligt Creative Commons med samma villkor.