Säkerhet och normer

SS-EN ISO 13850 - Nödstoppsutrustning - uppdaterad
Den 9 November 2015 publicerades en uppdaterad version av "SS-EN ISO 13850 - Nödstoppsutrustning" som behandlar just nödstopp.

De stora förändringarna jämfört med den tidigare versionen av 13850 är:
• "span of control" - aktiveringsområde för nödstoppet
• noggrannare specifikationer för placering av nödstopp
• nödstopp på handhållna enheter
• förebyggande mot oönskad aktivering


Kontakta oss för mer information om utbildning inom de aktuella standarderna för maskinsäkerhet.
Standarden finns även att köpa i sin helhet hos SIS.

Magnus Lundberg
Schmersal Nordiska AB

F O Petersons gata 28
S-421 31 Västra Frölunda
Telefon +46-(0) 31-3 38 35 00
Telefax +46-(0) 31-3 38 35 39

 Säkerhet och normer

01.03.2016 
 tec.nicum - Riskanalyser och stöd inom standarder för maskinsäkerhet. mer
17.02.2016 
 SS-EN ISO 13850 - Nödstoppsutrustning - uppdaterad mer
29.01.2016 
 Kursutbud, maskinsäkerhet mer
15.01.2016 
 EN ISO 14119 ersätter EN 1088 - Förreglingsanordningar för skydd mer
15.01.2016 
 AFS 2006:4 - Användning av arbetsutrustning mer