Gällande standarder och normer för maskinsäkerhet bildar en viktig utgångspunkt vid val av säkerhetsprodukt. Schmersal arbetar i nära samarbete med de olika standardiseringsorganen och har möjlighet att aktivt stödja våra kunder i arbetet med att uppfylla de nationella och internationella standardiseringskrav som ställs i varje enskilt fall.

Grundläggande information om det här ämnet finner ni här på vår hemsida. Schmersals säkerhetshandbok "Safety on machines and engineering plants"
innehåller detaljerad information om gällande maskinsäkerhetsbestämmelser inom EU. För konkreta frågeställningar finns våra applikationsspecialister inom maskinsäkerhet alltid till hands.

tec.nicum - Riskanalyser och stöd inom standarder för maskinsäkerhet.
(01.03.2016)

Vår avdelning tec.nicum erbjuder konsulttjänster inom maskinsäkerhet. Det kan röra sig om allt ifrån hjälp att tolka en standard till riskanalyser på stora anläggningar. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan göra er produktion säkrare. mer

 
SS-EN ISO 13850 - Nödstoppsutrustning - uppdaterad
(17.02.2016)

Den 9 November 2015 publicerades en uppdaterad version av "SS-EN ISO 13850 - Nödstoppsutrustning" som behandlar just nödstopp. mer

 
 
29.01.2016 
Kursutbud, maskinsäkerhet

• 9/6 Grundkurs i maskinsäkerhet, vi tackar deltagarna för en trevlig dag
• 13/9 Grundkurs i maskinsäkerhet, tack till deltagarna för intressanta diskussioner!
• 1/12 Grundkurs i maskinsäkerhet, läs mer Se även vårt kursutbud 2017 läs mer mer

15.01.2016 
EN ISO 14119 ersätter EN 1088 - Förreglingsanordningar för skydd

Den 30 April 2015 ersattes EN 1088 av EN ISO 14119. EN ISO 14119 klargör gällande krav för förreglingsbrytare. mer

 
15.01.2016
AFS 2006:4 - Användning av arbetsutrustning mer