Här finner ni användbara länkar med anknytning till ämnet maskinsäkerhet.

Köpa standarder, SIS hemsida
http://www.sis.se/
UL certifikat
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
CENELEC
https://www.cenelec.eu/
Maskindirektiv 2006/42/EG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:SV:PDF
Vägledning för tillämpning av Maskindirektivet 2006/42/EC
https://www.av.se/globalassets/filer/produktion-industri-och-logistik/maskiner-maskindirektivet-vagledning.pdf
Arbetsmiljöverket
http://www.av.se