Produktnyheter

Protect PSC1 säkerhets-PLC
PROTECT PSC1 är en kompakt, modulär och extremt flexibel styrenhet. PSC1 möjliggör projektering av skräddarsydda säkerhetsrelaterade lösningar, oavsett om det handlar om individuella maskiner eller mycket komplexa installationer. Dessutom är PSC1 ett steg på vägen mot realisering av konceptet Industry 4.0.
PSC1

PROTECT PSC1 är uppbyggt av fritt programmerbara kompakta PLC:er med IO-utbyggnadsmoduler för signalbehandling i mekanisk och elektronisk säkerhetsrelaterad styrutrustning. De kompakta styrenheterna kan utrustas med ett universellt kommunikationsgränssnitt. Detta gör att man enkelt kan välja och implementera olika fältbussprotokoll med hjälp av programvara. PSC1 kräver därför endast ett hårdvaruelement för att skapa en anslutning till de vanligaste fältbussystemen, vilket är en betydande fördel, särskilt när det gäller kostnadsaspekten.

Den modulära strukturen på Schmersals nya styrsystem är speciellt intressant med tanke på konceptet Industry 4.0. Här är syftet bland annat att producera individualiserade produkter, ända upp till enskilda enheter, på ett kostnadseffektivt sätt. För att uppnå detta krävs ofta modulärt uppbyggda system där styrfunktioner distribueras till mindre och decentraliserade enheter som är sammanlänkade i nätverk. Här erbjuder PSC1 från Schmersal möjligheten att konfigurera individuella säkerhetssystem på programvarubasis. Dessutom underlättas säker kommunikation mellan olika PSC1-enheter via Ethernet SDDC (Safe Device to Device Communication). Detta förenklar upprättande av komplexa flerdelade installationer med nätverksanslutna säkerhetsdelsystem.

En annan fördel med PSC1: Tack vare integrerad SD-buss gateway som tillval, kan andra icke-säkra diagnostiska signaler från anslutna sensorer överföras till ett automationssystem via en standardbuss. Detta tillåter även utvärdering av signaler som är relevanta för att förhindra driftstopp och öka anläggningens tillgänglighet – vilket i sin tur underlättar effektivitetsökningar.

Schmersal Nordiska AB

F O Petersons gata 28
S-421 31 Västra Frölunda
Telefon +46-(0) 31-3 38 35 00
Telefax +46-(0) 31-3 38 35 39
PSC Datablad (2123kb)

 Produktnyheter

04.10.2017 
 Den snabbaste och säkraste installationen av komplexa maskinsystem mer
18.05.2017 
 Världens minsta ljusbom för säkerhet med integrerad övervakning mer
04.10.2016 
 Protect PSC1 säkerhets-PLC mer
20.05.2016 
 SRB-E - den nya generationens säkerhetsrelän mer
12.04.2016 
 SLC/SLG 440, Ljusridåer - med integrerad AS-i mer
14.03.2016 
 AZM400 - med en överlägsen hållkraft på 10.000N mer
08.03.2016 
 RSS260 - nu även med AS-i mer
02.01.2016 
 Nödstopp – den nya generationens nödstopp uppfyller SS-EN ISO 13850:2015 mer
01.01.2016 
 Nyckelbrytare, AZ16, AZM200, AZM300, AZM400 mer
13.07.2015 
 RSS260 - Kompakt beröringsfri RFID säkerhetssensor för seriekoppling av både säkerhet och diagnostik. mer