Produktnyheter

RSS36 - Beröringsfri sensor för seriekoppling av både säkerhet och diagnostik
RSS 36 är Schmersals nya RFID-baserade beröringsfria säkerhetssensor. Det är en kompakt och robust sensor som är avsedd att övervaka svängbara, skjutbara eller avtagbara skydd. RSS 36 är självövervakande och har två säkra utgångar (OSSD) som är avbrottsövervakade och kortslutningsövervakade mot jord, extern spänning samt mellan kanalerna.

Varje sensor har en multifärgad LED som visar funktionsstatus och diagnosinfo. Denna information kan också tas ut via en signalutgång som kopplas till en PLC. RSS 36 finns även i en version (SD-utförande) där signalutgången kan seriekopplas och via en enkel seriell buss anslutas till en gateway som lämnar diagnosinformation till en konventionell buss som t.ex. Profibus, Profinet, Devicenet, EtherNet IP.Säkerhetssensorn uppfyller Ple enl. EN ISO 13849-1 och SIL 3 enl. IEC 61508 och kan seriekopplas utan att säkerhetsnivån minskar eftersom varje sensor övervakar sig själv. Vid användning av SD-versionen för seriell bussinformation är max antal seriekopplade enheter 31 st. För ett högre manipulationsskydd finns RSS 36 i varianter där transpondern är individuellt kodad mot sensorn.RSS 36 uppfyller IP69 och är testad av Ecolab mot de vanligaste förekommande tvättmedlen inom livsmedelsindustrin. Den är därför särskilt lämpad inom miljöer med mycket vatten som t.ex. mejerier, slakterier, tvätthallar etc.Med ett stortaktiveringsområde och aktiveringsavstånd upp till 12 mm blir montering och injustering snabb och enkel. Vid aktivering i ytterkant av aktiveringsområdet ges en infosignal via LED eller diagnosutgång om detta och skyddet kan justeras innan det blir avbrott i produktionen.RSS 36 finns även i variant med en inbyggd magnet som ger en hållkraft i stängt läge och kan därför också användas som ett anslag.

RSS 36 i punktform

Högsta säkerhetsnivå, Ple och SIL3
Seriekoppling utan förlust av säkerhetsnivå
Diagnosinfo via LED, separat utgång eller seriell buss
Stort aktiveringsområde, med aktiveringsavstånd upp till 12mm
Beröringsfri aktivering – slitagefri
Självövervakande med 2 kortslutningsövervakande säkra utgångar
Högt manipulationsskydd med varianter som har individuell kodning av transponder och sensor
Hög repetitionsnoggrannhet
IP69 – Lämplig för våta applikationer
Ecolabtestad – lämplig för livsmedelsapplikationer
Varianter med hållkraft i stängt läge
Snabb reaktion, ca 100ms, inget extra tidstillägg vid seriekoppling
Robust, kompakt
Levereras med M12 stickkontakt eller med ingjuten kabel.

Schmersal Nordiska AB

F O Petersons gata 28
S-421 31 Västra Frölunda
Telefon +46-(0) 31-3 38 35 00
Telefax +46-(0) 31-3 38 35 39

 Produktnyheter

04.10.2017 
 Den snabbaste och säkraste installationen av komplexa maskinsystem mer
18.05.2017 
 Världens minsta ljusbom för säkerhet med integrerad övervakning mer
04.10.2016 
 Protect PSC1 säkerhets-PLC mer
20.05.2016 
 SRB-E - den nya generationens säkerhetsrelän mer
12.04.2016 
 SLC/SLG 440, Ljusridåer - med integrerad AS-i mer
14.03.2016 
 AZM400 - med en överlägsen hållkraft på 10.000N mer
08.03.2016 
 RSS260 - nu även med AS-i mer
02.01.2016 
 Nödstopp – den nya generationens nödstopp uppfyller SS-EN ISO 13850:2015 mer
01.01.2016 
 Nyckelbrytare, AZ16, AZM200, AZM300, AZM400 mer
13.07.2015 
 RSS260 - Kompakt beröringsfri RFID säkerhetssensor för seriekoppling av både säkerhet och diagnostik. mer