Schmersal utvecklar, producerar och marknadsför ett omfattande program av komponenter, system och tjänster för att optimera säkerheten och tillgängligheten i maskiner och anläggningar. 
Tillgänglighet, ergonomi, kompakt konstruktion, hög säkerhetsnivå, samordning mellan produktivitet och säkerhet: Det är de väsentliga egenskaperna hos nya produkter och produktfamiljer. Här presenteras de senaste och mest intressanta produktnyheterna. mer


Schmersal erbjuder troligen det mest omfattande programmet av säkerhetskomponenter i hela världen.
Allt från mekaniska nödstopp till sofistikerade säkra elektroniska styrningar. Hela programmet, indelat i olika produktgrupper, finner du under denna rubrik.mer


För lägesbestämning inom automatiseringstekniken har Schmersal utvecklat ett omfattande program. Många komponenter har skräddarsytts tillsammans med kunder efter deras önskemål. Förutom positionbrytare omfattar produktportföljen bl.a. fotströmbrytare, mikrobrytare, magnetbrytare och induktiva givare. mer


Inom hissteknologin gäller särskilt höga säkerhetskrav, med resultatet att hissar är ett av de säkraste transportmedlen i hela världen. Vi på Schmersal är stolta över att kunna bidra till detta genom att erbjuda ett omfattande program för dörrkontakter, hisslås, magnetbrytare och positionsbrytare. Till innovationerna inom detta affärsområde hör även det beröringsfria positionssystemet USP, som används över hela världen. mer