Redaktion


Ansvarig för hemsidan: 
 
Schmersal Nordiska AB
Klockarns väg 1
S-435 24 Mölnlycke

Telefon: +46-31–338 35 00
Telefax: +46-31–338 35 39

Organisationsnummer: 556120-1434

Ledning och redaktion:
Björn Aronzon (Schmersal Nordiska AB), Uwe Franke (K.A Schmersal GmbH)

Observera

Länkar till andra websidor:

På Schmersals hemsida finns några länkar till andra websidor. Vi vill upplysa om att Schmersal inte tar något som helst ansvar för datasäkerheten eller för innehållet på dessa sidor.

Skydd av personuppgifter:

Vi inhämtar inga personliga uppgifter utan din tillåtelse. Du ensam avgör om du vill uppge personuppgifter eller inte i samband med t ex en trycksaksbeställning. Uppgifterna används enbart för att administrera din förfrågan. Det kan dock bli nödvändigt att lagra personliga data i samband med upprätthållande av kundrelationer.

Förbehåll:

Vi reserverar oss för eventuella fel eller ändringar i dokumentation eller material på denna hemsida. Schmersal tar inget ansvar för skada som resultat därav.

Koncept och genomförande

mfkom - visual media