Kvalitetsstyrning i Schmersal Group

Alla tillverkande företag i Schmersal Gruppen arbetar på basis av ett kvalitetsstyrningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 .
 
Kvalitetsstyrningen i gruppens bolag runt om i världen håller på att göras enhetlig. Det nya systemet är processorienterat och kommer också att omfatta kraven på arbetssäkerhet och miljöskydd på mellanlång sikt.

Systemet är processtyrt och ökar den uppnådda kvaliteten bland annat genom fasta mätmetoder och krav på nyckeltal. Ansvarsområdena är tydligt reglerade och rutiner ordnade på ett systematiskt och genomskådligt sätt. Kvalitetsstyrningssystemet är direkt underställt Schmersals ledning och funktionen går tvärs över alla filialer.

Vi ser följande huvudskäl till att arbeta med kvalitet på detta vis:

  • Ett transparent och systematisk utförande kommer att ge hög processäkerhet. 
  • Processäkerhet är den optimala vägen till kvalitet.
  • Kvalitet utgör en stor del av förutsättningarna för kundtillfredsställelse. 
  • Nöjda kunder säkrar vår framtid.

ISO9001 Certificate

DIN EN ISO 9001:2000 of Schmersal